Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay

Sakaling magkasakit nang malubha ang Pangulo, dapat ipabatid sa taong-bayan ang kalagayan ng kanyang kalusugan. At ang tunay na sukatan ng pagmamagulang ay makikita sa produkto ninyo, sa personalidad at kakayahan ng inyong mga anak. Samantala, kapa ang nakararami sa lahat ng kagawad ng Gabinete ay nagpahatid sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan sa loob ng limang araw ng kanilang nakasulat na deklarasyon na hindi kayang gampanan ng Pangulo ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan, dapat pagpasiyahan ng Kongreso ang bagay na ito.

Pagkakaisa at Pagtutulungan patungo sa isang layon Mga magsisipagtapos, mga magulang, mga guro, at lahat kayong nasa lugar na ito, alam kong sawang sawa na tayo sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa at ng buong mundo mula sa pagkasira ng kalikasan, Tsunami sa Japan, lindol sa Myanmar, pulitikal na kaguluhan sa Libya.

Ang dalawahang katapatan ng mga mamamayan ay salungat sa kapakang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Dapat isaad ng sertipikasyon kung bait hindi naihayag o naigawad ang pasya o resolusyonsa loob ng naturang panahon.

Parehong kaliwa ang aking paa kapag sumayaw sa klase ni Gng. Ni hindi dapat bawalan ang karapatan sa paglalakbay maliban kun gpara sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.

Hindi dapat magkabisa ang ano mang dagdag sa naturang sahod hanggang sa pagkatapos ng taning ng nanunungkulan na sa panahon ng kanyang panunungkulan pinagtibay ang gayong dagdag.

Ang ano mang bakante ay dapat punan sa loob ng siyamnapung araw simula sa pagsapit niyon. Dapat niyang seguruhin ang matapat na pagpapatupad ng mga batas. Ang pagtahak natin sa landas na ito ay ang ating pagpili. Ni pagkanta sa klase ni Bb.

Our stand is our commitment; a commitment, not only for you my love, but most of all, for the people who we truly love. Dapat maging tanging hukom ang Kataastaasang Hukuman, na nakalipon en banc, ng lahat ng mga hidwaan tungkol sa mga halalan, mga ulat, at mga kwalipikasyon ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, at maaaring maglagda ng mga tuntunin nito para sa layuning iyon.

Every inch of shore that their eyes first set upon, every hill and mountain that beckoned to them with a green and purple invitation, every mile of rolling plain that their view encompassed, every river and lake that promise a plentiful living and the fruitfulness of commerce, is a hallowed spot to me.

Maging ang hamon sa ating kasalukuyang administrasyong Aquino sa aspeto ng kahirapan, kakulangan ng trabaho, katiwalian, at iba pang suliranin. Dumating ito mula sa maraming mga pinagkukunan at hindi naka-check. Nasaan ang dugong dapat na ibuhos? Dapat tukuyin ng batayang batas ang saligang balangkas ng pamahalaan para sa rehiyon na binubuo ng kagawarang tagapagpaganap at kapulungang tagapagbatas, na kapwa dapat na halal at kumakatawan sa mga bumubuong unit pulitikal.

Mahigit sampung taon na ang lumipas, ako ay nakaupo rin, katulad ninyo, nag-aantay na tawagin ang aking pangalan at makuha ang aking pinagpagurang diploma at pagkatapos ay ihandog sa aking mga magulang.Ang hindi magmahal sa kanyang wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. A person who does not love his own language is worse than beast and foul-smelling fish.

(This is. Jun 28,  · with Abdulhakim Suare, From Bhai Amina Private Arabic Tutorial By Tahir bn Amir. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na kung saan lahat ay may patas na pagkakataon at hindi ang iilan lamang," she added.

Proverbs 31

Former interior secretary Manuel Roxas II said that bythere will 10 million more jobs in the country. Xavier School (光啓学校) is a Jesuit Catholic college preparatory school with a distinct Chinese and Filipino character. Founded and managed by the Society of Jesus, the school is a K school, offering a three-level curriculum: Early Education, Grade School, and High School.

Na ang paglutang ko ay tiyak na magiging malaking hadlang sa kanyang tagumpay. Bigla akong nagising sa pansamantala kong pananaginip na muli siyang mapapasaakin. Ang komportableng buhay na maibibigay ko ay balewala kumpara sa karangyaang kanya ng tinatamasa. 'Ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagtuklas ng tagumpay' Favorites.

Music. Kristiyanong Musika. Books.

Hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay

God Quotes Page. Television. MMK (The Official) Other.

Download
Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay
Rated 0/5 based on 40 review